stagila.ru
C462, Uralskiy prospekt, ost. 4-y mikrorayon, 09:17
Webcam Uralskiy prospekt, ost. 4-y mikrorayon, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia