stagila.ru
C471, crossroad st. Lomonosova and st. Ostrovskogo, 12:36 20.02
Webcam crossroad st. Lomonosova and st. Ostrovskogo, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia