stagila.ru
16:27 ul. Gazetnaya, zdanie Nijnetagilskoy tipografii.
Webcam ul. Gazetnaya, zdanie Nijnetagilskoy tipografii, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia