stagila.ru
C482, junction st. Serova and st. Ciolkovskogo, 23:20
Webcam junction st. Serova and st. Ciolkovskogo, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia