stagila.ru
C492, crossroad st. Pervomayskaya and ave. Lenina, 12:21 20.02
Webcam crossroad st. Pervomayskaya and ave. Lenina, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia