pskov.camera
C551, crossroad Rijskogo and Narodnoy, 08:20
Webcam crossroad Rijskogo and Narodnoy, istoricheskiy rayon Zavelichye, Pskov, Russia