sochi.camera
09:58 Vinogradnaya / Politehnicheskaya.
Webcam Vinogradnaya / Politehnicheskaya, Tsentralniy District, Krasnodar Territory, Russia