sochi.camera
C612, Adler, st. Kaspisykaya, 12:55
Webcam Adler, st. Kaspisykaya, Sochi, Krasnodar Territory, Russia