sochi.camera
C655, Donskaya/Pasechnaya, 21.09.2019