sochi.camera
C677, Transportnaya/Vodorazdelnaya, 22:43
Webcam Transportnaya/Vodorazdelnaya, Sochi, Krasnodar Territory, Russia