sochi.camera
C677, Transportnaya/Vodorazdelnaya, 05:42
Webcam Transportnaya/Vodorazdelnaya, Sochi, Krasnodar Territory, Russia