bortov66
C70, Startovaya glade Nasha track, 01.02.2020