dmt
19:58 22.05 Razezd Abagurovskiy.
Webcam Razezd Abagurovskiy, Novokuznetsk, Kemerovo Region, Russia