EDX
C734, Podem Sashi Kovalyova, 07:40
Webcam Podem Sashi Kovalyova, Severomorsk, Murmansk Region, Russia