EDX
C734, Podem Sashi Kovalyova, 20:04
Webcam Podem Sashi Kovalyova, Severomorsk, Murmansk Region, Russia