EDX
C734, Podem Sashi Kovalyova, 16:52
Webcam Podem Sashi Kovalyova, Severomorsk, Murmansk Region, Russia