EDX
C734, Podem Sashi Kovalyova, 17:11
Webcam Podem Sashi Kovalyova, Severomorsk, Murmansk Region, Russia