H1F1
C749, Tereshkovoy -1 Ploschad, 17:00
Webcam Tereshkovoy -1 Ploschad, Korolyov, Moscow Region, Russia