stagila.ru
C752, crossroad ave. Uralskiy and st. Udovenko, 12:31 20.02
Webcam crossroad  ave. Uralskiy and st. Udovenko, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia