stagila.ru
C753, crossroad ave. Uralskiy and st. Drujinina, 12:21 20.02
Webcam crossroad ave. Uralskiy and st. Drujinina, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia