freejoins
07:10 IP Cam Semey.
Webcam IP Cam Semey, Semeı qalasy, Vostochno-Kazakhstanskaya region, Kazakhstan