sochi.camera
C819, park "Zelenaya Planeta". Vhod. +1389, 01.04.2020