stagila.ru
C861, yard Uralskiy avenue, 109, 17:08
Webcam yard Uralskiy avenue, 109, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia