sochi.camera
C99, Plyaj "Rivera", kafe "Sochno", 30.09.2019