Weather station Krasnie Gori in Krasnyye Gory, Leningrad Region, Russia

As of 10.08.2020 18:22 MSK in Krasnyye Gory +20° according to ID4729.
Weather station Krasnie Gori in Krasnyye Gory, Leningrad Region, Russia