Weather station Raspberry Pi + ATMega8 in Slovyansk, Donetska region, Ukraine

As of 11.08.2020 21:10 MSK in Slovyansk +23°, 34%, 745mmHg according to SlavMeteo.
Weather station Raspberry Pi + ATMega8 in Slovyansk, Donetska region, Ukraine