Weather station Lopatina13 in Nizhniy Novgorod, Russia

As of 11.08.2020 22:25 MSK in Nizhniy Novgorod +17°, 743mmHg according to alexey.martynov.
Raspberry Pi2, python script
Weather station Lopatina13 in Nizhniy Novgorod, Russia