Weather station SNT Polushkino in Polushkino, Moscow Region, Russia

As of 15.08.2020 14:12 MSK in Polushkino +18° according to diamid.
Weather station SNT Polushkino in Polushkino, Moscow Region, Russia