Weather station ESP_YOBA in Sarov, Nizhniy NovRegion, Russia

As of 12.08.2020 21:29 MSK in Sarov +15°, 98%, 746mmHg according to dima.userg.
Weather station ESP_YOBA in Sarov, Nizhniy NovRegion, Russia