golfstream
140. ul.Stroiteley, 11 at 06:22
Webcam ul.Stroiteley, 11, Voznesensk, Mykolaivska region, Ukraine