sochi.camera
ID=194. perekryostok Vorovskogo/Nesebrskaya at 14:32
Webcam perekryostok Vorovskogo/Nesebrskaya, Sochi, Krasnodar Krai, Russia