sochi.camera
ID=265. Transportnaya/Vodorazdelnaya at 18:32
Webcam Transportnaya/Vodorazdelnaya, Sochi, Krasnodar Krai, Russia