sochi.camera
360. Imeretinka at 06:33
Webcam Imeretinka, Sochi, Krasnodarskiy region, Russia