sochi.camera
99. «Gorki Gorod» otm. +2200 – «Panoramnaya» at 04:35
Webcam «Gorki Gorod» otm. +2200 – «Panoramnaya», Sochi, Krasnodarskiy region, Russia