Owner ManOfWar
5336, na 17m etaje, 99%

725mmHg 05:27 
BMP085, 14714