Owner stsc
5845, PL2303+DS18B20, 49%

0.6° 04:00 
Vostochnaya storona, ten, 16057