Owner oklik
ID=706, etrivia.ru, 1%

-11° 05:08 22.01.17 
Tem.v sadu., 8922

68% 05:08 22.01.17 
Tem.v sadu., 8923

721mmHg 05:08 22.01.17 
Dav. v sadu, 8930