Owner egmaximego
8374, Ust-Nera Indigirski, 99%

-43° 22:15 
Ust-Nera mk-rn Indigirskiy 54, 2869